English (United Kingdom)Nederlands - nl-NLPortuguês (pt-PT)Čeština (Česká republika)
Tantra - Sexuality - Vztahy

Sexualita, láska a vědomí

Sexualita je jednou z nejmocnějších sil a zároveň téma, se kterým se nám spojují pocity studu a předsudků. Jedná se o energii, která je ve stavu jasnosti ohromným zdrojem radosti a kreativity, ale pokud zůstává neuvědomělá, může se stát příčinou hluboké frustrace a zmatku. Stud, vina a nepochopení sexuality zasahují všechny oblasti našeho života - od duševního a fyzického zdraví po intimní vztahy s partnery, životem a námi samotnými. Práce se sexualitou nás přivádí k vlastnímu tělu s vědomím, láskou a hlubokou úctou.

V této skupině se zkusíme rozpomenout na své tělo a vnímat jej jako zázračný zdroj pocitů a vjemů. Naučíme se, jak vytvořit prostředí důvěry ve skupině i jako jednotlivec, které nám pomůže znovu se spojit a vyléčit svá dřívější zranění a traumata týkající se sexuality.

Stejná energie, která nám dříve bránila propojit s nepříjemnými pocity z dřívějších zážitků, ukrytých v těle, se stane nástrojem, jak nalézt přirozený proud sexuality s prožitky potěšení, radosti a aktivity. Ve chvíli, kdy naše energie přichází přímo od kořenů, dostáváme se do stavu přijetí a uvolnění a náš život začíná rozkvétat. Tělo se stane bránou meditace, vědomí se rozšiřuje do neznámých prostorů a stáváme se otevřenější a přijímající. Máme možnost dostat se na hlubší úroveň vztahu k sobě samým, druhým lidem a životu.

 

 

 

 

butterfly

Nechoď do květinové zahrady!
  Ó, příteli! Nechoď tam.
  Tvé tělo je záhonem květin.
  Posaď se na tisících okvětních lístků lotosu
  a upři svůj pohled
  na Nekonečnou krásu.“
Kabír

S Komala & Khushru

Program Hier klicken

 

 

 

 
 
       

 

 

 


Božské ženství 
transformace a léčení skrze hinduistické bohyně

Tento seminář je prostorem pro ženy, aby se spojily a vstoupily do magických, krásných a mocných energií svých vnitřních bohyní. Je to prostor pro sdílení a přijímání, pro spojení se se základními ženskými kvalitami a otevření se novým energiím a možnostem.

Když jsme pohromadě, shromažďujeme sílu k vyvolání přítomnosti a podpory Božského Ženství. Vytváříme ochranné, otevřené a silné energetické pole, které nám pomáhá vynášet na povrch a vyrovnávat různé aspekty naší životní energie – naše přirozené schopnosti a dary, stejně jako náročná a nepoznaná místa uvnitř nás.
Indické bohyně představují aspekty naší životní energie, které hrají svou úlohu v každé z nás. Když se těmto energiím otevřeme, přinášejí více jasnosti a živosti do našich fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních těl a dostávají nás do kontaktu s našimi božskými kvalitami a mění způsob, jak vidíme samy sebe a svět kolem nás. 
Budeme objevovat způsoby, jak se můžeme s energií bohyň spojit. Jak ji vyvolat z nitra prostřednictvím zvuků a vibrací jejich specifických manter. Jak ji nechat vstoupit do těla skrze dech, pohyb, tanec a zpěv. Přivést ji k životu prostřednictvím mýtů, příběhů a tak, jak ji můžeme zažít v přírodě a kultuře. Naučíme se pracovat se záměrem a vizualizací jako způsobem, jak proniknout do tvůrčí energie představivosti. Vstoupit do božského prostoru božských pocitů skrze modlitbu a přivolání její ochrany a vedení. Dívat se na ni jako na osobní božstvo, pomocníka, průvodce a učitele, jako dárce dobrotivosti a jako mocnou sílu, která rozpouští staré myšlenky a odhaluje nové aspekty našeho Já. 
My všechny máme více než jednu božskou energii protékající skrze naše osobnosti. Někdy se jasně rodíme s určitou energií, a další rostou skrze různé podmínky v našich životech. Některé nás přitahují, jiné děsí. Mnohokrát různá vyjádření ženskosti přináší rozporuplné pocity. Jakmile se naučíme rozpoznat tyto energie, začnou se projevovat v našich životech plynule a rozpory se promění v bohatost a mocné zdroje. 

Praxe s energiemi bohyní umožňuje: 
Naučit se rozpoznat, kdy se konkrétní bohyně cítí být naživu a rezonuje ve vás, a najít způsob, jak ji přivítat a vyjádřit její energii. 
Použít energie, které jsou ve vás již probuzené k podpoře stále spících míst. Která bohyně volá po větší živosti a proudu ve vašem životě. 
Ukotvit různé osobnosti, emoční tón a jedinečnou cestu různých bohyní – sílu, velkorysost, láskyplnost, moc, oddanost, soucit, inteligenci, tvořivost,smyslnost, mateřskost, erotiku, hravost, transcedenci, atd. 
Uvědomit si, že různé momenty a fáze života mohou být spojeny s různými bohyněmi a energiemi, přinášejíc jasnost do silných změn a pohybů v životě, které se mohou zdát protichůdné a konfliktní. 
Zažít bohyně jako čistou životní energii, která se pohybuje skrze tělo a jako manifestující se podstata vědomí – jako síla za naším dechem, tlukotem srdce, energie, která rozpaluje naše svaly, a impuls za našimi myšlenkami. 

Bohyně, s nimiž se můžeme během posvátného ženského shromáždění setkat: 
DURGA – bojovnice, bohyně ochrany a vnitřní síly 
LAKSHMI – bohyně hojnosti a štěstí 
KALI – bohyně převratu 
PARVATI – bohyně posvátného manželství 
SARASWATI – bohyně, která plyne jako jazyk, vhled a zvuk 
SITA – bohyně oddanosti a mystické poddajnosti 
DHUMAVATI – korunní bohyně zklamání a odevzdání 
RADHA – bohyně romantické touhy 
CHINNAMASTA –bohyně radikální sebe-transcendence 
LALITA TRIPURA SUNDARI – bohyně erotické spirituality BHUVANESHWARI – bohyně nekonečného prostoru, ta, jejíž tělo je svět 

Když se žena naladí na své bohyně, začne objímat aspekty své vlastní životní energie, kterým možná nikdy nerozuměla nebo je nevlastnila. Jsou to energie, které jsou nám stále k dispozici a které k nám neustále promlouvají a jediné, co musíme udělat je věnovat jim pozornost a pozorně naslouchat…

 

 

 

 

 

 

 

tumblr lyh1xk0imj1r7vxzao1 500 

„Nadešel čas
proměnit své srdce
v chrám ohně.
Tvou podstatou je zlato
skryté v prachu.
Jeho nádheru odhalíš
pouze v ohni lásky.“
(Rúmí)

 


Program Hier klicken

 

 

 

 

Ženská skupina
Osvobození a láska

Součástí naší ženské podstaty je otevřenost a vnímavost, schopnost žít v oslnivosti svého bytí s důvěrou v život.

Ve snaze vytvořit si místo v mužsky orientovaném světě, ženy svou sílu často rozvíjely na úkor základních ženských hodnot. Ztráta identity a přerušené spojení s ženskou přirozeností přináší čas od času pocity zmatku a strádání.

Na druhé straně, kvůli neexistenci pozitivního mateřského modelu a nedostatečné podpoře otce v dětství, vyrůstají ženy bez kontaktu se svou ženskou silou. Ženy tyto vzorce opakují v dospělosti, hledají moc mimo sebe a nikdy se nespojí se svou skutečnou vnitřní silou.

Na tento seminář zveme ženy, aby se setkaly a vzájemně se podpořily při hledání opravdové svobody, uvnitř svého těla, srdce a duše. Aby se podělily o svou touhu po lásce a intimitě a o dary naší základní ženské energie.

Dynamika skupiny, cvičení a meditace nám pomohou:
 • nahlédnout a porozumět starým návykům a přesvědčením, které nám předaly naše matky, babičky a celá ženská historie,
 • pozorovat způsoby, jakými se vztahujeme k mužům, naši vlastní odpovědnost za opakování nevědomých překroucených mužských a ženských vzorců, které formovaly náš intimní a pohlavní život,
 • prozkoumat mužské a ženské energie, které v sobě neseme, a nalézt způsoby, jak tuto polaritu udržet v rovnováze - aktivně a prakticky pro náš každodenní život,.
 • pročistit negativní stopy a přesvědčení o vlastním těle, sexualitě a prožitku ženství,
 • rozpoznat a vážit si naší ženské síly a moudrosti a zakusit důstojnost, kterou takové ženství každé z nás nabízí.

Oslavíme spolu sílu a otevřenost, která je součástí našeho nejvlastnějšího bytí.
Ve chvíli, kdy žena nalezne svou skutečnou ženskost, pochopí, že mužská energie je její vlastní hlubokou součástí. Ve chvíli, kdy přijme a integruje do vlastního bytí obě tyto polarizované síly, dojde k převratnému posunu a zrodí se žena-mystička. Tato žena je ve spojení se svým tělem, svou smyslností a sexualitou. Zabydlí se ve svém srdci a emocích a tyto dary vnáší do své tvořivosti, životního úmyslu a neomezeného světa své duše.

 

 

women_group


Náhle se probouzím.
Otvírám okno!
Srdce se usmívá
nad fialově narůžovělou trávou
tančící
v úplňku.
Tvář Boha!


Program Hier klicken

  

 
       

 

 
 

Tantra pro Ženy

Feminita tkví v naší přirozené schopnosti být otevřená, přijímat a žít v jasnosti a s důvěrou.
V tomto kurzu ženy společně vytvoří atmosféru důvěry a uvolnění, poskytnou si vzájemnou podporu při objevování vlastních femininních kvalit a co znamená být ženou a žít v ženském těle.

Žena je svou přirozeností nekonečným vesmírem možností. Společně se budeme zabývat například:

 • přechodem z dospívání do dospělosti, pročištěním tajemství a studu, který se pojí s naším „měsíčním krvácením“ (menstruací),
 • propojením s posvátným prostorem břicha – našeho „chrámu moci“, který je sídlem fyzickém a spirituálního lůna s obrovskou silou tvoření,
 • propojením s našimi prsy, které jsou prodloužením srdce a naším „chrámem lásky“, s přirozenou schopností objímat, vyživovat a přijímat,
 • těhotenstvím a touhou ženy vybudovat rodinu a porodit dítě – když vychází z opravdové touhy dospělé ženy, nebo naopak nevědomých vzorců či vnějšího tlaku prostředí,
 • vytvořením prostoru, kde ženy mohou sdílet své bolestné zážitky se sexualitou, nedorozuměním a studem z vlastního těla a prvních pohlavních zkušeností,
 • obavami, nejistotami a také ohromnými možnostmi moudrosti a uvolnění, které s sebou přinášejí přibývající věk a menopauza.

Tantrické meditace, cvičení a rituály nám pomohou projasnit negativní stopy a představy o vlastním těle, sexualitě a co znamená být ženou.
V tomto prostoru můžeme tančit, zpívat a společně oslavovat sílu a otevřenost, jež jsou naší esencí, oddat se a uvolnit do své vnímavosti, zranitelnosti a lásky.

 

 

 

 

 

greentaraimagerevised.18483527_std

"The saffron of virtue and contentment
Is dissolved in the water-gun
of love and affection.
Pink and red clouds of emotion
are flying about,
Limitless colours
raining down."

Mirabai


Program Hier klicken

  

 

 

 

 

 
 

Sexualita, láska a partnerství

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.

Než se podíváme na to, co se stane, když se dva lidé potkají, dáme si čas na to, abychom pochopili naši vlastní individuální bytost. To, co často zažíváme ve vztazích, je zrcadlení našeho vnitřního stavu, takže abychom se mohli k druhým vztahovat zdravým a vědomým způsobem, musíme být nejprve v kontaktu sami se sebou. Není proto nutné zrovna prožívat konkrétní partnerský vztah, na kterém chceme pracovat.

Ukážeme si, jak některé zásadní rozdíly v mužském a ženském těle, mozku a hormonech utvářejí naše chování ve vztazích. Když pochopíme a uctíme tyto rozdíly, bez toho, aniž bychom se do nich uvěznili, vytvoříme základ pro zdravou polaritu a láskyplné spojení, které nám dává příležitost milovat se podle starého duchovnímo principu: Jsme jeden pro druhého zrcadlem, skrze nějž můžeme vidět sami sebe jasněji a naučit se milovat hlouběji.

Jasně a upřímně nahlédneme na naše přesvědčení a mýty, které v sobě ohledně mužů a žen nosíme. Naučíme se, jak ocenit mužské a ženské principy v sobě i v druhých. Jak udržet živé energetické propojení, vědomě komunikovat a porozumět potřebám a darům svého partnera. Ukážeme si jednoduché a snadné postupy, které nás podpoří v tom, abychom mohli od vztahových bojů a zranění přejít na cestu uznání, podpory a vzájemného růstu.

 

 

intimacy


"Chci od Tebe políbení,
řeklo mé srdce
'Ano, ale zaplatíš
svým životem.'
Mé srdce poskočilo radostí
a odvětilo
Komu záleží na ceně?!"
(Rúmí)Program Hier klicken

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Láskyplný vztah

Jako lidé jsme bytosti žijící v neustálých vztazích. Všichni toužíme po tom, aby naše vztahy byly hluboké, důvěrné a láskou naplněné. Přesto velmi často zakoušíme, jak dokáží být složité. Mnohdy naše úsilí najít a udržet si lásku končívá konfliktem, zklamáním a frustrací. Proto je tento seminář věnován sdílení dovedností a postupů, jak od takových vztahových bojů a zranění přejít na cestu uznání, podpory a vzájemného růstu.

Než se podíváme na to, co se stane, když se dva lidé potkají, dáme si čas na to, abychom pochopili naši vlastní individuální bytost. To, co často zažíváme ve vztazích, je zrcadlení našeho vnitřního stavu, takže abychom se mohli k druhým vztahovat zdravým a vědomým způsobem, musíme být nejprve v kontaktu sami se sebou. Není proto nutné zrovna prožívat konkrétní partnerský vztah, na kterém chceme pracovat.

Jasně a upřímně nahlédneme na naše přesvědčení a mýty, které v sobě ohledně vztahů nosíme. Mnohokrát naše vztahy zatěžujeme starými a nevědomými návyky, očekáváními, fantaziemi a předčasnými nadějemi. Sníme „o tom pravém“ nebo „o té pravé“, jež nám přinese štěstí, uspokojí naše potřeby a domníváme se, že když najdeme tu „skutečnou lásku“, že už navždy zůstane vše tak, jak to bylo na začátku. Avšak ta skutečná práce spočívá v tom si uvědomit, že vztah je živý proces, a že vše, co je živé, potřebuje péči, výživu a zručnou praxi, která nám umožní udržet vztah v rozkvětu.

Ukážeme si, jak udržet živé energetické propojení, jak vědomě komunikovat a porozumět potřebám a darům svého partnera. Část semináře bude také věnovaná pochopení mužské a ženské polarity, což je to, co nás žene vstříc navazování důvěrných vztahů. Ukážeme si, jak některé zásadní rozdíly v mužském a ženském těle, mozku a hormonech utvářejí naše chování ve vztazích. Když pochopíme a uctíme tyto rozdíly, bez toho aniž bychom se do nich uvěznili, vytvoříme základ pro zdravou polaritu a láskyplné spojení, které nám dává příležitost milovat se podle starého duchovního principu: Jsme jeden pro druhého zrcadlem, skrze nějž můžeme vidět sami sebe jasněji a naučit se milovat hlouběji.

 

 

 

tantra2


S Komala & Khushru

Program Hier klicken

 

Probuzené ženství VÝCVIK

* Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře  *

Modul 1. Chrám Posvátného ženství a Velká matka 

Modul 2. Tanec ženského a mužského principu

Modul 3. Stinná žena, transformační síla temných bohyní

Modul 4. Extatické tvořivé ženství 

Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Ženská energie se probouzí ve sdíleném prostoru, kde je hravost a důvěra. Ženství sílí skrze propojení – společně můžeme dosáhnout skutečné transformace. Během výcviku rozproudíme sílu v těle každé z nás – oheň a smyslnost v naší jóni a v bocích, lásku a šťávu v našich ňadrech. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování. Otevřeme bezpečný prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a zkušenosti. Moudrý láskyplný kruh má léčivou moc a je kanálem nových informací a porozumění na individuální i skupinové úrovni.

Práce v ženské skupině osvěží a vyživí tělo, odhalí bohatství emocí a prohloubí naši schopnost vnímat pulsující život. Dostaneme se do hlubšího spojení se sebou a s ostatními ženami a muži v našem životě. Metoda má kořeny v bezčasé dimenzi meditace a spirituality a vede k fyziologickému a psychologickému porozumění naší sexualitě. Práce s čakrovým systémem vychází z tantrických nauk o posvátné sexualitě a učí jak transformovat naši instinktivní energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a vědomí.

Na Výcviku probuzeného ženství nás čeká:

Práce se sexuální energií – instinktivní silou – a její transformace v intimitu, propojení, lásku, soucit, tvořivost a spirituální spojení.

Léčení pocitů studu, viny a izolace, které si neseme ve fyzických a energetických tělech a které nám znemožňují plné spojení s naší sexuální energií.

Ztělesňování. Tělesné prožívání našich pocitů, myšlenek a spirituálních zážitků. Umění naslouchat moudrosti těla a vyjádřit naši pravdu a dary v každém okamžiku.

Tantrické bohyně nás provedou stezkami ženské přirozenosti – od erotických a smyslných po tvořivé a transcendentální aspekty naší duše.

Obejmeme a prozkoumáme stínové aspekty ženské duše. Co obnáší být ženou v moderním složitém světě? Odkrývání podvědomých motivací našeho jednání a vyzdvižení pokladů, které leží v temných koutech našeho těla, mysli a duše.

Posvítíme si na vztah s našimi rodiči a předky. Jak ovlivnil a nastavil naše podvědomé vzorce a přesvědčení o sexualitě, těle a intimních vztazích? Vyléčíme tuto oblast a přijmeme vzácné dary našich kořenů.

Porozumění dynamickému vztahu ženské a mužské energie: Jak hry těchto dvou polarit duše ovlivňují vztahy s ženami a muži v našich životech?

Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců.
Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života.
Mezi jednotlivými moduly výcviku bude probíhat jeden dvouhodinový online meeting s Komalou.
Výcvik zahrnuje jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

 

 

 
 
Program Hier klicken


 

 

Probuzené ženství VÝCVIK

* Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře  *


MODUL 1. Chrám Posvátného ženství a Velká matka

V tomto modulu vstoupíme do chrámu ženství, posvátného kruhu spojení s ostatními ženami. Poskytneme si vzájemnou podporu a postupně oživíme vztah s našimi ženskými kvalitami. Otevřeme těla a srdce a vytvoříme bezpečný a vyživující prostor pro transformaci našich strachů a pocitů viny v živost, smyslnost a spontánní schopnost milovat.

Budeme pracovat s archetypem Velké matky. Část naší duše je ovlivněna našimi matkami a ženskými předky. Je zatížená představami a předsudky o roli ženy, o sexuální energii a vztahu k tělu, o intimních vztazích.

Projdeme rituály a iniciací, abychom provětraly tyto kouty duše. Uctíme své kořeny jako zdroj životní síly a připravíme čistý prostor pro přijetí ženských kvalit – darů Velké Matky. Posvátný prostor pro hlubší intimitu a pro jedinečné vyjádření naší sexuality.

Bohyně: Lakšmí – Bhuvaneshwari – Kwan Yin


Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Výcvik zahrnuje jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

 

 

 
  Program Hier klicken
 

Probuzené ženství VÝCVIK

* Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře  *


MODUL 2. Tanec ženského a mužského principu

Budeme zkoumat neustálé interakce ženských a mužských energií v našem životě. Práce s mužským principem. Jak v nás může být vědomě přítomný, podporovat nás, manifestovat se v našem životě a ve vztahu s muži?

Poté, co jsme vyživily kořeny naší ženské síly a soucitného srdce, můžeme se vydat zkoumat naše spojení s otci a mužskými předky. Podíváme se na vzorce a přesvědčení získaná z primárního vztahu s mužským prvkem. Jak tento vztah ovlivnil naše představy o mužích, naše vnímání těla, sexuality a způsob, jakým manifestujeme své dary světu? Schopnost nastavit zdravé hranice pro otevření srdce a těla novému tvořivému spojení s muži, mužskou energií vně a uvnitř nás. Naučíme se vnímat mužský princip jako nekonečný přítomný prostor a jako podporu, které se můžeme uvolnit, ve které můžeme růst a užívat si života.

Bohyně: Durga – Párvatí – Síta


Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Výcvik zahrnuje jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

 

 

 
  
Program Hier klicken

  

Probuzené ženství VÝCVIK

* Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře  *


MODUL 3. 
Stinná žena a transformační síla temných bohyní

S oporou, láskyplným a divokým vedením temných bohyní se ponoříme do individuálního a kolektivního ženského stínu a uchopíme naše negativní vzorce chování s láskou a soucitem. Cílem této cesty je získat zpět energie, které jsou uvězněny na temných místech naší psyché. Projdeme branou nevědomí, přes všechny překážky a výzvy, a přineseme svíci lásky a vědomí do našeho nejhlubšího místa.

Když čelíme výzvám našeho stínu – temné straně ženství a jejích podvědomých motivací – přestaneme být obětí a staneme se zralou moudrou ženou, která pije ze studnice svých přirozených sil a ztělesněných kvalit. Osvobozené erotické a extatické energie temných bohyní můžeme přeměnit do zdravých sexuálních vztahů, dát jim kreativní výraz nebo spirituální rozměr.

Bohyně: Kalí – Dumavatí – Chinamasta

 
Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Výcvik zahrnuje jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

 

 

 
  


Program Hier klicken


  

Probuzené ženství VÝCVIK

* Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře  *


MODUL 4.  
Extatické tvořivé ženství

V závěrečném modulu spojíme všechny získané zkušenosti v posvátné umění života. Sílu, sexualitu a vitalitu doplníme senzualitou, láskou, soucitem a uvolněnou důvěrou v život. Oslavíme sílu ženského požehnání a hravosti a zažijeme své tělo jako zdroj potěšení a krásy, která proudí zevnitř ven. Ztělesněná zkušenost naší sexuální energie a její expanze do různých oblastí našeho života. Můžeme ji prožívat sami nebo s partnerem. 

Pozveme milující tvořivé bohyně, aby otevřely šťavnatý proud energie v našem těle. Vstoupíme do svého posvátného chrámu s grácií a s důvěrou. Poznáme božství v každém aspektu naší bytosti a přizveme do našich životů a vztahů spirituální rozměr lásky, soucitu a důvěry.

Bohyně: Lalita – Rádha – Sarasvatí


Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Výcvik zahrnuje jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

 

 

 

 
 


Program Hier klicken