English (United Kingdom)Nederlands - nl-NLPortuguês (pt-PT)Čeština (Česká republika)
Kommunikation - Ausdruck

Komunikace a kreativita

Výchovou a podmiňováním byly postupně zatlačeny do pozadí naše základní kvality a vytvořily se bloky v energetickém systému. Jsme odříznuty od přirozeného sebevyjadřování a naučíme se vztahovat ke světu prostřednictvím masek našich osobností, nikoliv mocnou, expresivní a tvořivou silou naše skutečného Já.
Když se naučím nechat vědomě hýbat, co se děje uvnitř mě, dokážu komunikovat i s vnějším světem a nalézt ta správná slova a vyjádření, které mě přivede k upřímnému setkání.

Tento kurz je určen všem, kteří pociťují nutnost jasnější komunikaci se svými přáteli, partnery, rodiči, dětmi, spolupracovníky a především sami se sebou. Jasná komunikace je přímo propojena s tvořivostí. Jakmile se začnu sjednocovat se svým nitrem a ukáži se v průhlednosti svých slov, jednání a přítomnosti, přestávám být otrokem výchovy a vnějších životních okolností. Přejímám odpovědnost a přetvářím svou realitu.

 „Z každého
promlouvá Bůh.
Proč Mu s pokorou
nenaslouchat?!“

(Háfiz)


 Otevření váš hlas -  spontánní zpěv

Už jako embrio v matčině lůně jsme velmi citliví na zvukové vibrace, na které můžeme reagovat. Tyto vibrace k nám přichází přes matku, která nás spojuje s vnějším světem.
Rodíme se s velkým nástrojem, jehož prostřednictvím můžeme reagovat na způsob, jakým vnímáme život: dělat zvuky a vyjádřit náš vnitřní svět a naše potřeby skrze hlas. To je začátek naší schopnosti zpívat.
Pracovat na hlase neznamená naučit se zpívat.

Jde o záchranu naší přirozené schopnosti zpívat spontánně a vyjadřovat tak naše vnitřní zkušenosti a naši duši.
Takový způsob zpěvu je duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Je voláním po tom být plně v přítomném okamžiku a cokoli se děje vyjádřit zpěvem.
Když se učíme naslouchat tomu, co se děje uvnitř nás, a dáme tomu prostor, umožníme, aby to bylo vyjádřeno vnějšímu světu, pak přirozenou cestou nastává harmonie.

U většiny z nás došlo k bolestnému potlačení našeho přirozeného daru vyjádřit sama sebe prostřednictvím hlasu, a tak vše, co zažíváme, necháváme ukryté uvnitř, nebo to vynášíme na povrch překrouceným a zmateným způsobem. Tělo si tak muselo vytvořit vzorce – napětí a držení – aby všechny ty věci, které nemohly být vyjádřeny, udrželo uvnitř určitým způsobem v pořádku.

V této dílně se naučíme skrze dech a pohyb vytvořit v těle prostor, aby zvuky, které uvnitř křičí, mohly být vyjádřeny. Osvobození těchto vnitřních zvuků je jako balzám, jako vnitřní masáž našich tkání, svalů, kloubů a buněk.
Budeme následovat čakrový systém jako mapu, která nám umožní prozkoumat různé rozsahy a kvality zvuků, od těch nejnižších k nejvyšším frekvencím, od hrubosti k jemnosti, od hněvu k lásce, od potěšení k bolesti, od moci k radosti. Toto zkoumání přinese nové rozměry a kvality našemu zpěvu stejně jako mluvenému hlasu.

Na této cestě je schopnost naslouchat stejně důležitá jako schopnost vyjadřovat. Jako posluchači otevřeme všechny naše smysly, naše srdce, mysl, buňky k naslouchání vibrací. Staneme se naprosto přítomni a otevřeni přijímat. Když nasloucháme a jsme vnímavým zrcadlem, začneme mnohem jasněji cítit místa v našem těle, mysli a duši, která reagují, odmítají, stahují se. Uvědomění si takovýchto vnitřních míst je prvním krokem k tomu, abychom jim dali prostor a nechali je expandovat.

Budeme zkoumat a hrát si s mnoha možnostmi našeho lidského hlasu v jeho nekonečných kvalitách zvuků, s úmyslem vyjádřit naše jedinečné Já a dosáhnout hloubky našeho vnitřního ticha.
Vítejte na hluboké a hravé cestě do nitra sebe samých!
 

 

„Dovol svému životu zlehka tančit
na hranici Času
jako se kapka rosy
mihotá na stéble trávy.“

(Rabíndranáth Thákur)